Innowacyjna usługa monitorowania osuwisk

Nasza usługa pozwala monitorować wiele osuwisk w jednym czasie, dzięki czemu wyniki dostarczane do klienta są jednorodne i łatwe w interpretacji

Rozwiązanie

Metoda satelitarnej interferometrii radarowej, poprzez którą wykonujemy analizy osuwiskowe, odznacza się wysoką dokładnością pozyskiwania informacji o terenie, a także jest w pełni zdalną i obiektywną metodą, pozwalającą na uzyskanie wyników obrazujących
przemieszczenia terenu w odstępach kilkudniowych

Satelitarne metody pomiarów
Precyzyjne raporty z wynikami badań
Indywidualne podejście do klienta

Co zawiera raport

Pełna informacja o analizowanym obszarze

W naszym raporcie dokładnie opisujemy analizowany obszar. Określamy jego lokalizację w konkretnej jednostce administracyjnej kraju, a dodatkowo wskazujemy jego położenie geograficzne, prezentując jego współrzędne. Obszar charakteryzujemy również pod kątem rzeźby terenu, opierając się o wartości wysokości notowane w obszarze zidentyfikowanego osuwiska.

47304 Raport - Osuwisko2sq
47304 Raport - Osuwisko3sq

Wiarygodne źródło informacji

Wykonywane przez nas analizy oparte są o wieloletnie doświadczenie naszych specjalistów na polu badawczo-rozwojowym w zakresie satelitarnej interferometrii radarowej. Zawsze wykorzystujemy w naszych pracach najnowsze osiągnięcia nauki oraz dane satelitarne idealnie dopasowane do Twoich potrzeb.

Precyzyjna informacja przestrzenna

Raport zawiera mapę z zaznaczonym zasięgiem obszaru osuwiskowego pochodzącym od zamawiającego lub bezpośrednio z bazy danych Systemu Osłony Przeciwosuwiksowej Państwowego Instytutu Geologicznego wraz z naniesionymi punktami pomiarowymi wygenerowanymi w trakcie analizy satelitarnych danych radarowych.
47304 Raport - Osuwisko5sq
47304 Raport - Osuwisko6sq

Przejrzysta informacja o rezultatach

Zestawienie informacji o terenie objętym pomiarem, wykorzystanych punktach pomiarowych i metodzie badań wraz z tabelarycznym przedstawieniem wyniku monitoringu.

Wykresy dla punktów pomiarowych

Wykorzystując wygenerowane wykresy dla punktów pomiarowych, będziesz mógł dokładnie prześledzić proces przemieszczenia terenu na obszarze osuwiskowym. W zależności od doboru danych źródłowych analiza ta możliwa będzie co 6 dni (z wykorzystaniem bezpłatnych zobrazowań satelitarnych Sentinel – 1) lub nawet codziennie (bazując na komercyjnych danych ICEYE).

47304 Raport - Osuwisko7sq

Partnerzy Projektu

Kontakt

Czekamy na Twój kontakt!

Skontaktuj się z nami, jeśli potrzebujesz więcej szczegółów o naszej usłudze.