Konferencja

Nowoczesne techniki w monitorowaniu osuwiskowym

online - 22 września 2022 godzina 10:00

O konferencji

Ideą konferencji jest promowanie wykorzystania nowoczesnych technik pomiarowych w monitorowaniu osuwiskowym. Podczas wystąpień prelegentów zostaną poruszone zagadnienia związane z:

  • przyczynami powstawania procesów osuwiskowych
  • działaniami Państwowej Służby Geologicznej
  • technik satelitarnych w służbie zarządzania kryzysowego
  • satelitarnym monitorowaniem osuwisk
 
Dodatkowo zostaną przedstawione przykłady wykorzystania technik satelitarnych w Powiecie strzyżowskim, tarnowskim i gorlickim.
 
Zachęcamy do zapoznania się z programem konferencji i rejestracji na wydarzenie odbywające się w całości on-line. Szczegóły poniżej.

Program

10.00 – 10.05 – Otwarcie Konferencji.

10.05 – 11.05 – Sesja referatowa

  • 10.05 – 10.25 – Procesy osuwiskowe przyczyny powstawaniadr Piotr Demczuk – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej.
  • 10.25 – 10.45 – Działania Państwowej Służby Geologicznej w zakresie rejestracji i monitorowania osuwiskdr Tomasz Wojciechowski – Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy.
  • 10.45 – 11.05 – Techniki satelitarne w służbie zarządzania kryzysowegodr Jakub Ryzenko – Centrum Badań Kosmicznych PAN.
 

11.05 – 11.20 – Monitorowanie satelitarne osuwiskMateusz Maślanka – SATIM Monitoring Satelitarny – pobierz prezentację.

 

11.20 – 12.05 Studium Przypadku

 

  • 11.20 – 11.35 – Monitorowanie satelitarne osuwisk w Powiecie strzyżowskimElżbieta Wiśniowska-Midura – Starostwo Powiatowe w Strzyżowie – pobierz prezentację.
  • 11.35 – 11.50 – Monitorowanie satelitarne osuwisk w Powiecie tarnowskimEwa Jóźwiak – Starostwo Powiatowe w Tarnowie.
  • 11.50 – 12.05 – Monitorowanie satelitarne osuwisk w Powiecie gorlickimDaniel Huk – Starostwo Powiatowe w Gorlicach.
 
12.05 – Zakończenie konferencji.

Prelegenci

dr Piotr Demczuk

Adiunkt na Wydziale Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS w Lublinie

Geomorfolog, były pracownik Stacja Naukowa IGiPZ PAN w Szymbarku; specjalista w dziedzinie współczesnych procesów geomorfologicznych w obszarach wyżynnych oraz górskich, główne zainteresowania to procesy stokowe – spłukiwanie oraz procesy osuwiskowe, modelowanie zagrożenia osuwiskowego oraz zagadnienia związane z wysokością progów opadowych wywołujących procesy geomorfologiczne o ponad przeciętnym natężeniu.

Daniel Huk

Geolog Powiatowy w Starostwie Powiatowym w Gorlicach

Absolwent Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Ukończył studia podyplomowe na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu w zakresie programowania i zastosowań komputerów. Posiada dziesięcioletni staż w przetwarzaniu danych sejsmicznych. Od 2016 r. Geolog Powiatowy w Starostwie Powiatowym w Gorlicach. Pasjonat fantasy i fantastyki oraz elektroniki cyfrowej.

Ewa Jóźwiak

Geolog Powiatowy w Starostwie Powiatowym w Tarnowie

Ukończyła Akademię Górniczo-Hutniczą w Krakowie oraz Studia Podyplomowe w zakresie administracji urzędów samorządowych i państwowych.

W administracji samorządowej pracuje blisko 15 lat wykonując zadania z zakresu geologii i koncentrując się na koncesjonowanej działalności wydobywczej, geologicznych warunkach posadowienia budowli oraz osuwiskach.

Poza pracą pozostaje zawsze blisko przyrody.

Mateusz Maślanka

Dyrektor Operacyjny w SATIM Monitoring Satelitarny sp. z o.o.

Menedżer, handlowiec i analityk biznesowy z 11 letnim doświadczeniem. Entuzjasta nowoczesnych technologii – opiniował, konsultował i wdrażał rozwiązania IT z zakresu wykorzystania zdjęć satelitarnych i innych danych przestrzennych dla ponad 130 klientów i partnerów.  Do jego najważniejszych klientów należą m.in.: Europejska Agencja Kosmiczna, Polska Agencja Kosmiczna, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad oraz Główny Urząd Geodezji i Kartografii.

dr Jakub Ryzenko

Kierownik Centrum Informacji Kryzysowej CBK PAN

Specjalista w zakresie polityki kosmicznej, współpracy międzynarodowej w działalności kosmicznej, wykorzystania technik satelitarnych w obszarze bezpieczeństwa oraz inżynierii systemowej. W latach 2004-2008 pełnił funkcję szefa Polskiego Biura ds. Przestrzeni Kosmicznej. Następnie doradca Ministerstwa Gospodarki w obszarze polityki kosmicznej, ekspert polskiej Prezydencji w UE w zakresie wykorzystania nowych technologii i technik satelitarnych w obszarze bezpieczeństwa cywilnego. Inicjator szeregu projektów służących operacyjnemu wykorzystaniu technik satelitarnych dla potrzeb ratownictwa i zarządzania kryzysowego.

dr Tomasz Wojciechowski

Centrum Geozagrożeń PIG-PIB

Kierownik Centrum Geozagrożeń PIG-PIB, które realizuje m.in. System Osłony Przeciwosuwiskowej (SOPO) oraz Interferometryczny Monitoring Powierzchni Terenu Polski  (InMoTeP). Od 2008 r. bierze udział w projekcie SOPO. Jego rozprawa doktorska dotyczyła wykorzystania satelitarnej interferometrii radarowej w badaniu uwarunkowań osuwisk. Autor licznych publikacji w zakresie osuwisk i zagrożeń geologicznych. Współautor dokumentacji monitoringu osuwisk oraz map osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi. Członek Wojewódzkiego Zespołu Nadzorującego Realizację Zadań w Zakresie Przeciwdziałania Ruchom Osuwiskowym oraz Usuwania ich Skutków w województwie małopolskim.

Elżbieta Wiśniowska-Midura

Kierownik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Strzyżowie

Kierownik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Strzyżowie. Od 16 lat zawodowo związana z Powiatem Strzyżowskim, dotkniętym problemem osuwania się mas ziemnych.
Jako urzędnik ceni i stara się prezentować zaangażowaną, merytoryczną i profesjonalną postawę. Podąża za dynamiką zmian prawa w dziedzinie ochrony środowiska, wykorzystując nowoczesne techniki w celu ochrony mienia mieszkańców i powiatu. Zawsze zorientowana na rozszerzenie swojego warsztatu pracy i pogłębianie kompetencji w domenie spraw prowadzonych przez Wydział.
Prywatnie lubi podróże dalekie i bliskie. 

Organizator